ecom247.nl

Welke technische oplossingen zijn er voor e-marketing

features montage actionsComputers zijn hulpmiddelen en moeten er voor zorgen dat herhalende werkzaamheden efficiënter gedaan kunnen worden. Dat is nog eens een stelling. Als je kijkt naar de praktijk dan zie je daar hele mooie, maar ook hele slechte voorbeelden van. Hoe vaak komt het niet voor dat iemand een computer gebruikt, gegevens invoert en geen idee heeft waarom of waarvoor dit nodig is? Vaak komt het ook voor dat bedrijven een enorme berg gegevens verzamelen en opslaan om er vervolgens geen gebruik van te maken.
Door de inzet van goed technische hulpmiddelen, een duidelijke marketing strategie en de integratie van marketing en techniek door de gehele onderneming kan de potentie van e-commerce marketing beter benut worden.

Het verzamelen van gegevens moet binnen organisaties doelmatig zijn en bijdragen aan de verhoging van de omzet en winst. Daarbij moet gekeken worden naar de kosten van het "verzamelen". Wat leveren de verzamelde gegevens op en wat wordt er mee verdiend? In veel administratieve software worden allerlei gegevens verzameld, maar deze worden zelden gebruikt. Door het gebruik van verschillende software systemen binnen ondernemingen worden deze gegevens vaak niet uitgewisseld en zo kan het zijn dat de administratie afdeling dezelfde gegevens verzameld als de marketing afdeling, magazijn of webwinkel. Koppelingen zijn tegenwoordig gemakkelijk te maken, maar eerst moet afgevraagd worden of de gegevens die verzameld worden wel nodig zijn voor die afdeling.
Kijken we naar de kosten, dan worden gegevens nog veel handmatig verwerkt. Het is stukken goedkoper om dit door een relatie zelf te laten doen. Dit kan online via bijvoorbeeld een klanten contact systeem of webwinkel.

Vanwege privacy regels mag een onderneming niet zo maar informatie sturen naar personen. Deze moeten daar expliciet toestemming voor geven. Deze toestemming is al geregeld als iemand klant is of is geweest. Maar een persoon moet wel de gelegenheid hebben om zijn/haar gegevens te (laten) verwijderen als deze niet meer nodig zijn.

Nieuwsbrief en informatie systemen verzamelen de basis gegevens van personen. Ze bevatten minimaal een e-mail adres en dit kan verder uitgebreid worden naar alle persoonsgegevens, maar ook andere gegevens over kenmerken van deze persoon. Deze gegevens worden elektronisch (via het internet) door de persoon zelf vastgelegd. De verzamelaar kan deze gegevens dan gebruiken voor verdere elektronische verwerking binnen de onderneming. Een voorbeeld van software voor nieuwsbrieven en informatie systemen zijn de zo genaamde autoresponders. Dit zijn programma's die volledig geautomatiseerd, 24 uur per dag en 7 dagen per week gegevens verzamelen en verwerken aan de hand van contact acties. Kijk voor meer informatie bij de werking van autoresponders.

 

Autoresponders

autorespondersDeze software toepassing is niet iets nieuws. Al vele jaren bestaan dit soort systemen. Wat echter wel steeds beter wordt is de gebruikersvriendelijkheid en daarmee de bruikbaarheid voor een bredere groep. Vroeger kon dit soort toepassingen alleen gebruikt worden door mensen die behoorlijk bekend waren met technische toepassingen zoals het beheer van databases. Tegenwoordig zijn er ook programma's waarvan de makers geluisterd hebben naar de (potentiële) gebruikers. Hierdoor zijn deze toepassingen veel beter te gebruiken dan voorheen en zal dus ook het nut er van beter naar voren komen.

Wat doet een autoresponder?
Vergelijk het met een automatische antwoord systeem. Een contact onderneemt een communicatie actie en het systeem reageert automatisch daar op. Door de antwoorden af te laten hangen van de actie die ondernomen werd door het contact, kan een direct gepast antwoord gegeven worden. Dit kan geautomatiseerd plaatsvinden en zo 24x7 ingezet worden. Maar met het systeem zijn meer mogelijkheden.

Bij marketing gaat alles om het samenbrengen van vraag en aanbod. Hoe beter dit op elkaar afgestemd is hoe groter de kans dat er een goed resultaat uit zal komen. Goed voor de verkoper en goed voor de koper. Om het resultaat vlot te laten verlopen is een goede communicatie belangrijk. Inzicht in de behoefte van de koper kan het voor de verkopende partij een stuk gemakkelijker maken.
Met de informatie die verzameld wordt kan inzicht verkregen worden wat deze behoefte zou kunnen zijn.

Cockpitter: het meest complete communicatieplatform

content1

Klanten bereiken in het huidige, steeds meer versnipperde medialandschap wordt steeds lastiger. Uw klanten zitten verspreid over verschillende media, beschikken over meerdere mediadragers en informatie die ze tot zich nemen wordt vaak in een split second op waarde beoordeeld. Die klant blijven bereiken vraagt om een vernieuwd inzicht, gecombineerd met moed, lef en capaciteit om te hergroeperen om weer wedstrijdfit te worden.

Communiceren en de verwachtingen ten aanzien van communicatie zijn veranderd. Informatie is altijd en overal op elk moment via diverse media beschikbaar. De klant bepaalt hoe hij de informatie tot zich neemt. Mensen zijn mobieler en zijn bijna 24/7 bereikbaar. Deze ontwikkeling naar continue bereikbaarheid heeft ook voor bedrijven grote consequenties en het kost veel tijd en energie om de communicatie met uw doelgroep in stand te houden. Het is tijd voor een andere aanpak, Cockpitter biedt alle mogelijkheden dat op een manier in te vullen die past bij het huidige tijdsbeeld.

Communicatieplan 2.0
Cockpitter geeft het antwoord op alle uitdagingen waarvoor u staat op het gebied van social media, e-mail, contentmarketing en SMS. is het antwoord op actuele probleemstellingen van social media, nieuwsbrieven en contentmarketing. Een platform dat een groot scala aan mogelijkheden biedt. De eenvoud en het gebruikersgemak breken alle records.

Cockpitter stelt u in staat weer centraal vanuit het bedrijf te communiceren. U kunt weer regisseren, redigeren, plannen, controleren en evalueren, terwijl u daarnaast de kracht van uw medewerkers, uw belangrijkste ambassadeurs, op bijzonder effectieve en efficiënte wijze kunt benutten. Kijk voor meer info op:

www.cockpitter.nl

Inlogformulier